سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دبیرزبان و ادبیات فارسی دبیرستان های بهشهر ،
مدرس مراکز دانشگاهی و حوزوی
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است .

طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

پایان نامه
عنوان: تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد
استاد راهنما :آقای سیّد حسینعلی محمّدی متکازینی
محقق :خدیجه یعقوبی کُرجایی

سال دفاع:1388


چکیده
این پژوهش با عنوان « تفاوت های جمسی و روحی زن و مرد» در پی دستیابی به شناخت تفاوت های جسمانی و روحانی میان زن و مرد و بررسی ویژگی های زنان و مردان و تأثیر این تفاوت های جسمی و روحی در عملکردهایشان می باشند.
برای رسیدن به این اهداف سه فصل را مطرح کردم، فصل اول، کلیات تحقیق می باشد که به بیان مسأله و تعریف آن پرداختم. ضرورت و اهمّیّت، اهداف، فواید، پیشینه ی موضوع، سؤالات و فرضیه ها، روش تحقیق، ساختار و محدوده ی تحقیق نیز بیان شده است و سپس مفاهیم و اصطلاحات کلیدی را تعریف نمودم و در آخر این فصل به بیان مشکلات و موانع پرداختم.
فصل دوم، با عنوان « زن و مرد در انسانیّت » مطرح شده است که از دو بخش تشکیل شده است، در بخش اول، به بیان دیدگاه متفکّران غربی در اداوار تاریخ نسبت به زنان پرداختم و سپس پاسخ اسلام به انحرافات فکری نسبت به انسانیّت زن را مطرح کردم و در بخش دوم، نظرات و گرایش های مختلف نسبت به زنان را بیان نمودم.
فصل سوم، به تفاوت های موجود بین زن و مرد پرداختم که از دو بخش تفاوت های جسمی و تفاوت های روحی تقسیم شده است. تفاوت های جسمی از قبیل تفاوت هایی در رشد جنین دختر و پسر و نیز ادامه ی این تفاوت ها بعد از متولّد شدن این دو و رشد عضلات زن و مرد از قبیل رشد استخوان ها، رشد مغز، قدرت و نیروی بدنی، نوع استعدادها و ... بیان شده است. همچنین خصوص تفاوت های روحی و روانی از قبیل نوع احساسات و عاطفه و وجود علایق موجود در زن و مرد، نحوه برخورد هر یک از این دو با مسایل عاطفی و احساسی و سایر مسایل بیان شده است.
در پایان، مشکلات و راه کارهایی ارائه شده است. و به بیان محدودیّت ها و مشکلات و موانع در پژوهش پرداختم و با توجّه به نتایجی که از این پژوهش حاصل شد می توان گفت زن و مرد دارای تفاوت های جسمی و روحی می باشد که هر کدام از این تغییرات لازمه ی ادامه ی حیات خود فرد، خانواده و جامعه می باشد و براساس تفاوت ها نیز مسئولیّت های متفاوتی به عهده ی زنان و مردان می باشد و وظیفه ای که در خور خصوصیّت جسمی و روحی آنان نباشد نمی توان از آنان انتظار داشت. برای دریافت کامل پایان نامه به کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه خواهران بهشهر مراجعه شود.

۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۲۷
محمدی متکازینی

عنوان پایان نامه: نماز مطلوب و مقبول از دیدگاه قرآن و سنت

پژوهشگر: سمیه آخوندی

استاد راهنما: سید حسینعلی محمدی متکازینی

سال دفاع: تابستان 1387

چکیـــــــده

این تحقیق شامل پنج بخش است، در بخش اوّل به تعریف نماز، نماز در ادیان و فلسفه و اسرار وجوب نماز پرداختیم. نماز یعنی پرستش، نیاز، سجود و بندگی که لفظ عربی آن صلوة است که ابتدا برای دعا به صورت مطلق به کار می رفت و سپس در دین اسلام برای عمل خاصّی که همان نماز است مورد استفاده قرار گرفت. این عبادت مختص اسلام نیست بلکه در همه ی ادیان وحیانی و حتّی برخی ادیان غیر وحیانی نیز وجود داشته، فقط کیفیّت و کمیّت آن ها با هم فرق می کند. وجوب نماز در همه ی ادیان به فطرت خداجویی و خدا پرستی انسان برمی گردد. به عبارتی شاید فلسفه ی وجوبی نماز نیز همین باشد که غریزه ی خدا پرستی انسان ارضاء شود.
نماز مناجاتی است بین بنده ی ضعیف و خدای قوی و بی شک سخن گفتن با این مخاطب قوی آداب به خصوصی دارد. بخش دوّم شامل همین آداب و ویژگی های نماز مطلوب است. این     ویژگی ها عبارتند از اخلاص که همان پاک بودن نیّت از انگیزه ی غیر الهی است، نشاط، طمأنینه، علم، حضور قلب، خشوع و خضوع، تفکّر، خوف و رجا، اقامه ی نماز به صورت جماعت، نماز اوّل وقت، زینت برای نماز، مسواک زدن و عطر و بوی خوش.
یعنی نماز مطلوب باید با خلوص نیّت و شور و شعف و همراه با آرامش کافی باشد. در عین حال از روی علم و معرفت و توجّه قلبی به ذات اقدس خداوند اقامه شود و بهتر است که در اوّل وقت و به صورت جماعت خوانده شود.
علاوه بر موارد ذکر شده شرایطی وجود دارد که رعایت شان باعث رشد معنوی انسان می شود. در بخش سوّم به این شرایط می پردازیم که عبارتند از شرط اعتقادی، شرط سیاسی، شرط اخلاقی، شرط اجتماعی و شرط خانوادگی. یعنی اگر انسان بدون ایمان و باور قلبی و بدون رهبری رهبر آسمانی نماز بخواند یا با وجود خواندن نماز خویشتن را از گناهان حفظ نکند، از اداء مالیات های اسلامی پرهیز کند و اخلاق انسانی نداشته باشد اعمالش مورد قبول خداوند واقع نمی شود.
البته مواردی نیز هست که عدم مراعاتشان باعث زیان و نقصان نماز می شود که در بخش چهارم از آن ها تحت عنوان موانع پذیرش نماز نام بردم.
موانع پذیرش نماز عبارتند از پر خوری، نداشتن تقوا، دوری کردن از خویشان، عاق والدین، حرام خواری، نگاه آلوده و ناپاک، آزردن همسر و ...
در پایان با توجّه به اهمّیتی که برای نماز ذکر شد قطعاً ترک آن نیز عواقبی را در بر خواهد داشت لذا در بخش پنجم به عواقب ترک نماز پرداختم که عبارتند از سختی دنیا، ضلالت و گمراهی، سخت ترین عذاب دوزخ شامل حال بی نماز می شود. مرگ ترک کننده ی نماز، چرا که پس از مرگش بدن او با مردار فرقی ندارد و لعن و نفرین الهی شامل حالش می شود.

برای دریافت کامل پایان نامه به کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه بهشهر مراجعه شود.

۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۲۴
محمدی متکازینی

عنوان پایان نامه: جهانی شدن و مهدیوت

استاد راهنما: آقای سید حسینعلی محمدی متکازینی

استاد ارزیاب: ام لیلا عباسی

محقق: فاطمه بزرگزاده حسین آبادی

بهار 1387

چکیده: موضوع این تحقیق مهدویت و جهانی شدن است. جهانی شدن ازمهم ترین مسائل عصر حاضر می باشد و آثار و پیامدهای بسیاری را با خود به همراه دارد که بشر امروز را درگیر خود نموده است، به طوری که او خود را در میان جهانی پیشرفته و مدرن تنها حس نموده و جای خالی عدالت و معنویت در زندگییش موج می زند. این تحقیق دارای چهار فصل که فصل اول آن شامل کلیات تحقیق م باشد. در مقدمه این فصل سؤالی با این مضمون آمده است که آیا جهانی شدن بر پایه ی غربی می تواند برای عرصه های مختلف جهانی پاسخ گوی مناسبی باشد یا خیر؟ و حکومت جهانی حضرت مهدی(عچ) چگونه ریشه ی ظلم و بیداد را نابوده نموده و سراسر جهان پر از عدل و داد می نماید؟

فصل دوم که جهانی شدن نام دارد. به توضیح پیرامون این مقوله حساس عصر حاضر می پردازد و زوایای متفاوت آن را باز نموده و به طرح دیدگاه های متفاوت اندیشمندان جهانی در مورد جهانی شدن می پردازد. در فصل سوم که عنوانش جهانی شدن و اسلام است رابطه ی دین با مقوله ی جهانی شدن و ویژگی های یک دین مناسب با عصر حاضر بیان می گردد و در ادامه ی آن با استناد به عقل و آیات قرآن اثبات می شود که اسلام برترین و کامل ترین دین حاضر در جهان است که می تواند پاسخ گوی تمامی نیازها و خواسته های بشر امروز که در منجلاب از مادیات غوطه ور شده است باشد. فصل چهارم و آخر این پایان نامه، با عنوان مهدویت و جهانی شدن از منجی آسمانی که همه ی ادیان الاهی و حتی غیر الاهی بدان معتقدند. سخن می گوید. این منجی که دین مبین اسلام ایشان را حضرت مهدی عج و دوازدهمین امام شیعه معرفی می کند. پس از ظهور خویش حکومتی ایجاد خواهد نمود که سراسر آن پر از عدل و داد خواهد بود و تمامی ظالمان و فاسدان عالم در آن حکومت نابود خواهد شد. در انتهای این فصل با مقایسه ی بین جهانی شدن حاکمان امروز دنیا و حکومت جهانی حضرت مهدی عج به سؤالی که در فصل اول آمده است پاسخ داده می شود. به طور کلی در این تحقیق علاوه بر پرداختن به مسئله ی مهم جهانی امروز یعنی همان جهانی شدن و پیامدها و آثار مربوط به آن ، دنیای امروز را تشنه ی حکومتی می داند که هیچ ظلمی در آن نباشد، چرا که بشر امروز که در عصر ارتباطات و تکنولوژی زندگی می کند به تنها چیزی که شدیداً بدان نیازمند است جهانی پر از معنویت و عدالت است، که این ها نیز، جز در سایه ی سار حکومت مهدوی ایجاد نخواهند شد. و حال مسلمانان و کشورهای اسلامی در این دنیای مدرن و در حال جهانی شدن چه پایگاه و وظایفی دارد، در این تحقیق بدان پاسخ داده می شود.

این پایان نامه در کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه خواهران بهشهر موجود می باشد

۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۹
محمدی متکازینی

عنوان پایان نامه: اثرات فردی حجاب از دیدگاه اسلام

استاد راهنما: سید حسینعلی محمدی متکازینی

پژوهشگر: انسیه گرایلی

چکیده:

این تحقیق شامل هفت فصل است . در فصل اول به تعریف حجاب در لغت و اصطلاح و عرف و عرفان پرداخته شده است. در فصل دوم به تاریخچه ی حجاب قبل از اسلام و بعداز اسلام پرداخته که گروهی معتقدند قبل از اسلام، حجابی نبوده اما از آن جا که می دانیم زمان هبوط حضرت آدم علیه السلام به زمین با نوعی برگ درخت پوشیده بوده اند و خداوند کریم هم تمام قوانینش بر اساس فطرت انسان است که یکی از آن قوانین حجاب می باشد.... فصل سوم با عنوان حجاب از دیدگاه آیات می باشد که زن و مرد در بسیار امور مشترکند اما چون زن لطیف و ظریف است پوشیده بودن او به صلاح جامعه و بانوان است . .. فصل چهارم به حجاب از دیدگاه روایات پرداخته شده است. فصل پنجم شامل اثرات فردی حجاب می باشد که اثرات حجاب بر انسان در جهت کاهش مفاسد تلاش می کند و موجب رشد فضایل اخلاقی و رشد کمالی انسانی می شود و موجب سلامت و امنیت و مصونیت زن از دست طمع بیگانگان خواهد بود و موجب سلامت نسل آینده ... و فصل ششم به علل بی حجابی و اثرات بی حجابی و راه های مبارزه با آن پرداخته شده است. فصل هفتم با عنوان شخصیت زن و چادر برترین نوع پوشش و راه های ترویج حجاب می باشد. چادر برترین و کامل ترین نوع پوشش است. زیرا از دغدغه های ناشی از خودنمایی و تکلف های بیهوده کم می کند و برای ترویج حجاب هم می توان با آموزش در مدارس توسط معلمین و مسئولین و با تشویق خانواده و مسئولین و فعالیت های فرهنگی و هنری و علمی  و ... اثرات مؤثری در ترویج حجاب داشته باشیم.

جهت دریافت پایان نامه کامل به کتابخانه مدرسه علمیه قدسیه مراجعه شود.

۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۸
محمدی متکازینی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: معرفی ادیان ، مذاهب و فرق اسلامی براساس دیوان ناصرخسرو
نویسنده : محمدی متکازینی ، سیدحسینعلی
استاد راهنما : مهدی ماحوزی
مقطع : کارشناسی ارشد
استاد مشاور : مهدی محقق
رشته : زبان وادبیات فارسی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
تاریخ دفاع : 1381
چکیده پایان نامه:
هدف پژوهش معرفی ادیان ، مذاهب و فرقه های اسلامی براساس دیوان اشعار ناصرخسرو است بطور کلی مطالب پایان نامه شامل بررسی ادیان : زرتشتی ، هندو، یهود، مسیحیت ، مانوی و اسلام است که به هر کدام در فصلی جداگانه پرداخته شده است و در این معرفی چشمگیرترین موضوع "تساهل و تسامح ناصرخسرو نسبت به ادیان یهود و مسیح " است و نیز دیدگاه ناصرخسرو نسبت به مذاهب آمده و در این رهگذر مذاهب تشیع و اهل سنت و مذاهب کلامی اشعریه و معتزله و مذاهب فقهی حنفی ، شافعی و مالکی از اهل سنت مورد بررسی و معرفی قرار گرفته است . در معرفی مذاهب فقهی اهل سنت که نام برده شد، به ترتیب به : مباح دانستن شرب خمر، قمار، لواط در نزد آنان اشاره شده است . و اهم فرقه های اسلامی که ناصرخسرو در دیوان به آنها پرداخته آمده است . که در این معرفی ، فرقه های : مرجئه ، ظاهریه ، غالیه ، کیالیه ، کرامیه ، حروری ، قرمطی به نحوی موجز و مختصر مورد بررسی قرار گرفته است . ناصرخسرو ضمن پرداختن به معتقدات آنان ، راه خود را بر خلاف آنان می دادند بخش پایانی اختصاص یافته است به اهل اهوا و نحل که در این بخش اعتقادات دهریه و صابئین مطرح شده و ناصرخسرو در رد آنان می کوشد. در ادامه بخش در فصلی دیگر به نحله های فلسفی پرداخته ایم که این بررسی نشان داد، ناصرخسرو فلسفه را افیون می دادند و حکمت دینی مورد پسند اوست نتایج حاصله اینکه : ناصرخسرو به ملل و نحل آشنائی داشته ، به ادیان مسیح و یهود به دیده تساهل و تسامح نگریسته ، از اهل سنت بیزاری می جوید و نشان داد که دین اسلام دین احتجاج و مجادله احسن است و کلام آخر اینکه به وحدت ادیان معتقد بوده است
۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۵۴
محمدی متکازینی                         نام کتاب:کاملترین راهنمای فارسی عمومی دانشگاه پیام نور                        

مولف:سیدحسینعلی محمدی متکازینی

ناشر: انتشارات جباری

چاپ اول:1385

شمارگان:5000 نسخه

                     این اثر توسط ناشر محترم به چاپ دوم نیز رسیده است.                         ۰ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۶
محمدی متکازینی

۱ نظر ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۱۵
محمدی متکازینی