سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دبیرزبان و ادبیات فارسی دبیرستان های بهشهر ،
مدرس مراکز دانشگاهی و حوزوی
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است .

طبقه بندی موضوعی

۸ مطلب با موضوع «مطالب درسی» ثبت شده است

۲ نظر ۲۵ مهر ۹۶ ، ۲۲:۲۲
محمدی متکازینی
۰ نظر ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۴:۴۳
محمدی متکازینی
۲۴ نظر ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۴:۰۸
محمدی متکازینی
۲ نظر ۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۳:۲۹
محمدی متکازینی
۳ نظر ۱۲ مهر ۹۴ ، ۱۸:۴۱
محمدی متکازینی
۲ نظر ۲۴ تیر ۹۴ ، ۱۸:۳۸
محمدی متکازینی
۰ نظر ۲۴ تیر ۹۴ ، ۱۸:۱۴
محمدی متکازینی
۳ نظر ۲۴ تیر ۹۴ ، ۱۷:۳۶
محمدی متکازینی