سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دانشجوی دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی

سیدحسینعلی محمّدی متکازینی

دبیرزبان و ادبیات فارسی دبیرستان های بهشهر ،
مدرس مراکز دانشگاهی و حوزوی
نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است .

طبقه بندی موضوعی
    متولد 1350 ازروستای عالم نواز وشهید پرور متکازین.
1. شروع تحصیلات ازسال1357 تاسال 1361 در روستای متکازین( اول تاکلاس چهارم ابتدایی).
2. مهاجرت به شهر بهشهر و ادامه تحصیلات درپایه ی پنجم ابتدایی در دبستان شهید حمیدرضا باطبی.
3. ادامه تحصیلات در دوره ی3 ساله ی راهنمایی در مدرسه ی شهید مفتح بهشهر.
4. ورود به دبیرستان دکتر علی شریعتی و ادامه ی تحصیل دررشته ی فرهنگ وادب.
5. ورود به مرکز تربیت معلم شهید مطهری نوشهر در سال1370 دررشته ی زبان وادبیات فارسی.
6. آغازفعالیت رسمی در آموزش و پرورش به عنوان دبیر مدارس راهنمایی در بخش محروم یانسر در سال 1372.
7. ورود به دوره ی کارشناسی ناپیوسته ی زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد ساری درسال1372.
8. ورود به دوره ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1379.
9. مدیر دبیرستان دکتر علی شریعتی بهشهر در سال های 1385 تا 1388.
10. کارشناس مسئول حراست،معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش و پرورش بهشهر درسال های 1388 تا 1392.
11. ورود به دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال1392.
12. هم اکنون دبیر دبیرستان های بهشهر و استاد راهنمای پایان نامه های سطح 2 حوزه ی علمیه قدسیه ی خواهران و ...